Microembolus clearance through angiophagy is an auxiliary mechanism preserving tissue perfusion in the rat brain

Anne‑Eva van der Wijk , Theodosia Georgakopoulou, Jisca Majolée, Jan S. M. van Bezu, Miesje M. van der Stoel, Bert J. van het Hof, Helga E. de Vries, Stephan Huveneers, Peter L. Hordijk, Erik N. T. P. Bakker and Ed van Bavel

Click here to read the paper!

 van der Wijk etal embolus clearance